Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

Panelweb jest produktem firmy

HCB New Media B.V. Postbus 120 3890 AC Zeewolde (Holandia)

Rejestrując się zgadzasz się na poniższe punkty:

Artykuł 1: w skrócie

1.1 Panelweb to panel online, w którym można bezpłatnie uczestniczyć w badaniach rynku. Uczestnik nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do panelu, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w niniejszych warunkach.
1.2 Jako członek zarabiasz pieniądze za każde badanie rynku, które pomyślnie zakończysz.
1.3 Klienci płacą za badanie rynku, z tej kwoty wypłacamy część naszym członkom.

Artykuł 2: Kiedy możesz brać udział?

2.1 Jeśli masz szesnaście lub więcej lat i mieszkasz w Niderlandach, możesz dołączyć do Panelweb.
2.2 Przyznanie wynagrodzenia jest imienne. Wynagrodzenie nie może być przeniesione na innych, nawet w przypadku śmierci.
2.3 W przypadku korzystania z więcej niż jednego konta w jednym gospodarstwie domowym, będzie prowadzona ścisła kontrola oddzielnego zarządzania tymi kontami. Ponadto nie może istnieć podobieństwo między tymi kontami. Jeśli stwierdzimy, że warunki te zostały naruszone, zablokujemy konta.

Artykuł 3: Przepisy prawne

3.1 Twoje dane osobowe znajdują się w bazie danych członków. W Niderlandach baza danych członków Panelweb podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Baza danych jest zarejestrowana w College Bescherming Persoonsgegevens w Hadze. Numer zgłoszenia to m1509766.

Artykuł 4: Rejestracja / Członkostwo

4.1 Podczas rejestracji dane muszą być wypełnione zgodnie z prawdą.
4.2 Dopuszczalna jest tylko jedna rejestracja na osobę.
4.3 W przypadku zmiany danych należy dokonać ich jak najszybszej zmiany (np. nowy adres e-mail).
4.4 Należy podać wszystkie dane, o które się do Ciebie zwrócono.
4.5 Zarejestruj się tylko wtedy, gdy jesteś rzeczywiście zainteresowany.
4.6 Upewnij się, że Twój adres e-mail jest zawsze dostępny. Jeśli otrzymamy więcej niż 10 powiadomień, że Twój adres e-mail nie jest dostępny (bounce), nie zostaną już wysłane do Ciebie żadne wiadomości e-mail.

Artykuł 5: Otrzymywanie wiadomości e-mail

5.1 Rejestrując się, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Panelweb. Ilość waha się od 7 do 25 wiadomości tygodniowo.
5.2 Wiadomości e-mail skierowane są do grup docelowych, co oznacza, że możesz otrzymywać mniej lub więcej e-maili niż inni członkowie. Również rodzaj konta (Wszystkie lub Filtrowane) decyduje o tym, ile wiadomości otrzymasz.
5.3 Ten sam adres poczty elektronicznej nie może być podany dwukrotnie.
5.4 Oprócz ankiet badania rynku, Panelweb ma również prawo do wysyłania korespondencji handlowej na Twój adres e-mail.

Artykuł 6: Zarabianie i Wypłata

6.1 Z każde zakończone sukcesem badanie zarabiasz pieniądze. Wysokość zarobionej kwoty może być różna w zależności od badania.
6.2 Ankiety muszą być wypełnione prawidłowo i zgodnie z prawdą.
6.3 Za każde badanie możesz otrzymać maksymalnie jedno wynagrodzenie.
6.4 Saldo można wypłacić w wysokości wielokrotności 50 złoty. Płatności będą dokonywane tylko wtedy, gdy:

- Podałeś ważny numer konta bankowego
- Twoje osobiste informacje są aktualne
- Nie naruszasz żadnych punktów niniejszego Regulaminu

Atrykuł 7 Zakończenie

7.1 W każdej chwili możesz zrezygnować z uczestnictwa w Panelweb. Link do wypisania się z subskrypcji znajduje się na dole każdej wysłanej wiadomości e-mail. Lub po zalogowaniu się i przejściu do "Moje konto" -> "Zmień dane"
7.2 Po wyrejestrowaniu wszystkie dane zostaną usunięte z pliku w serwisie Panelweb.
7.3 Po usunięciu kont nie można przywrócić.
7.4 W przypadku oszustwa, przekazania niekompletnych lub nieprawidłowych informacji oraz w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków, narusz prawo przysługujące Ci jako uczestnikowi serwisu Panelweb, lub jeśli działasz w jakikolwiek inny sposób w celu wyrządzenia szkody HCB New Media i/lub jej spółkom zależnym i/lub spółkom uczestniczącym, Panelweb jest uprawniony, z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych praw, do zakończenia rejestracji ze skutkiem natychmiastowym.

 

Artykuł 8: Ogólnie

8.1 Panelweb jest w każdej chwili uprawniony do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków i następnie poinformuje Cię o tym w możliwie najszerszym zakresie. Aktualna wersja ogólnych warunków znajduje się na witrynie internetowej Panelweb. Po zmianie Ogólnych Warunków stare Ogólne Warunki tracą ważność. Wszelkie spory mogą być kierowane wyłącznie do właściwego sądu w Niderlandach. Zastosowanie ma prawo Niderlandów.
8.2 Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany w ogólnych warunkach korzystania z serwisu, musisz zrezygnować z subskrypcji. Pozostając członkiem, automatycznie zgadzasz się na wszelkie zmiany w regulaminie.
8.3 Jesteś sam odpowiedzialny za poinformowanie organów podatkowych o dochodach, które są uzyskiwane przez Panelweb.
8.4 Zapoznaj się również z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać więcej informacji.

Artykuł 9: Zapisy końcowe

9.1 W przypadku oszustwa i/lub naruszenia powyższych zasad, Twoje konto zostanie usunięte. W razie potrzeby dane zostaną przekazane właściwym organom. Ponadto dostęp do witryny Panelweb zostanie zablokowany i nie będzie można już w przyszłości ponownie w niej uczestniczyć.
9.2 Jako członek, nie możesz domagać się żadnych praw w wyniku błędów popełnionych przez Panelweb. Obie strony odnoszą korzyści jeżeli jako członek zgłosisz zauważone błędy w serwisie Panelweb. Zostanie to rozsądnie rozwiązane przez Panelweb.
9.3 Pomimo dużej troski, jaką Panelweb przykłada do panelu i związanych z nim usług, może się zdarzyć, że nie jesteś zadowolony. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem wiadomości e-mail..
9.4 Nie wolno wysyłać niepożądanych wiadomości e-mail do innych osób, ani w żaden inny sposób, informować o serwisie Panelweb, podczas gdy Ty nie znasz tej osoby lub osoba ta nie prosiła o to. Jeśli tak się stanie, twoje członkostwo zostanie zakończone.
9.5 Wysyłanie niezamówionych wiadomości lub wysyłanie wiadomości bez wymaganej zgody jest uważane za SPAM.